Объединенный архив форумов UniverClub и StudLife (2006-2010). Поддерживает: Леонид Шевцов.

Задачка.

3066
Помогите с задачкой в Турбо Паскале, очень срочно, пожалуйста!

Варіант 14. Дана матриця розмірністю 4х5. Елементи матриці визначаються випадковим чином з діапазону -1000..1000. Підрахувати кількість додатних ті від"ємних чисел, порівняти їх, в якості відповіді вивести інформацію про те;), яких чисел більше.
1005
Солидарен со Sway, но разу уж сильно надо, то вот(странно еще помню паскаль...:)):

uses CRT;

const
n=4;
m=5;

type ArrType=array[1..n,1..m] of integer;

var
Arr: ArrType;
i, j, kol1, kol2: integer;

begin
clrscr;
randomize;
writeln('Random matrix: ');
for i:=1 to n do
begin
for j:=1 to m do
begin
arr[i,j]:=random(2001)-1000;
write(Arr[i,j],' ');
end;
writeln;
end;
kol1:=0;
kol2:=0;
for i:=1 to n do
for j:=1 to m do
if arr[i, j]>=0 then
kol1:=kol1+1
else
kol2:=kol2+1;
if kol1>kol2 then
writeln('Pologitelnih chisel bol''she!')
else
if kol1<kol2 then
writeln('Otritsatel''nih chisel bol''she!&apos;)
else
writeln('Odinakovoe kol-vo pol-h i otrits-h!&apos;);
readln;
end.
213
http://bash.org.ru/quote/17076